ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/09/1959

דירות בחסכון; הוצאת אמיסיה של אגרות חוב לבנק לפתוח התעשייה; חוק יסוד מקרקעי ישראל; חוק מקרקעי העם וחוק היסוד; מכתב הממונה על התקציבים מיום 05.09.59; מכתב מס' יז/6 119 בעניין העברה תקציבית; שאלת ח"כ דיין בעניין הבשר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים