ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/10/1959

בעיות משכורת הדיינים; הנהגת דירוג מקצועי לעובד משרד מבקר המדינה; ערבות לביצוע עבודות בפרס; ערבות מטעם המדינה- דשנים וחומרים כימיים בע"מ (מכתב שר האוצר מ-14.10.59); ערבות מטעם המדינה להלוואה לחברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ (מכתב שר האוצר מ-13.10.59); פנסיה לעובדי המנדט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים