ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/10/1959

אישור הקצבה לוועדת הבחירות המרכזית; הצעות לסדר היום של חה"כ בדר; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשמ"ז - 1956; קבלת מסקנות בעניין ענף הטקסטיל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים