ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/10/1959

הודעות נציגי הממשלה על תקלות נוספות להון חוץ; המשך הדיון בחוק מקרקעי ישראל; חוק מינהל מקרקעי העם, התשי"ט - 1956; פנסיה לעובדי המנדט - סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים