ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/09/1959

העברות מסעיף לסעיף; חוק מקרקעי ישראל; חוק מקרקעי ישראל, התשי"ט - 1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים