ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/09/1959

הוצאת איגרות חוב על ידי בנק אפותיקאי ובנק משכנתאות; חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (רשימת יישובי ספר - משקים צפים); חוק יסוד: מקרקעי העם; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה לחוסכים בתכנית החיסכון "דירה בחסכון"; חוק מקרקעי העם, התשי"ט - 1959; פטור ממכס על מכוניות; צו לעידוד החיסכון ( פטור ממס הכנסה) (איגרות חוב של חברת רסק"ו); שינויים בתקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים