ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/08/1959

חוק להארכת תוקפן של תקנות לשעת חירום (תשלומי חובה); משכורת שופטי התעבורה; ערבות מטעם המדינה למועצה לשיווק פרי הדר; פטור ישובים ממס הכנסה- המרכזיים הכפריים; פקודת התעבורה - תקנות בדבר פטור נהיגה רישיון; פקודת התעבורה - תקנות ברבר פטור הקרן לחנוך של ארה"ב של אמריקה; צו בדבר קביעת שיעור היטל ואופן חישובו; תשלום פרמיות לעידוד יצוא הסרט הישראלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים