ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/08/1959

אישור הסתייגות בעניין שחרור ציוד משרדי מכס; דו"ח מבקר המדינה מס' 9 - הצבעות; חוק הערבויות לסחר חוץ - הצבעות; סדרי עבודת הוועדה; ערבות מטעם המדינה למתן אשראי לחקלאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים