ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/08/1959

אישור צווי מכס; דו"ח מבקר המדינה מס' 9; העברות מסעיף לסעיף; שאלת ערבות בעסקת נשק עם גרמניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים