ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/08/1959

המוסד לביטוח לאומי; סיכומים והצעות לגבי תקציב הבטחון 59 / 1957; עידוד היצוא; עירית נתניה - מימון לזמן קצר ע"י ראש העיריה; תקציב נוסף - דירוג מקצועי ותשלום שעות נוספות לעובדי משרד מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים