ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/07/1959

המשך הדיון בשאלת נזקי עקיפין; חוק הרשויות המקומיות (הוספת מס הכנסה); חוק לתיקון פקודת המטבע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים