ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/07/1959

הצעתו לסדר-היום של חבר הכנסת בבה בעניין מחיריהם המוגזמים של הדרכון והיתר היציאה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים