ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/07/1959

העברות מסעיף לסעיף; משכורת השופטים; ערבות המדינה למפעל דשנים וחומרים כימיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים