ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 08/07/1959

אישור מקדמה נוספת לוועדת הבחירות המרכזית; אישור רשימת יישובי ספר לצורך חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה; הצעה לסדר היום של חבר הכנסת סנה; משכורות השופטים; משכורת של שופטי תעבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים