ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/06/1959

הדיון בדו"ח בנק ישראל לשנת 1958; משכורת השופטים; צו לעידוד חסכון (פטור ממס הכנסה) (תיקון צווים), התשי"ט-1959; צו מס קניה על הדפסת טפסים להנהלת חשבונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים