ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/06/1959

דו"ח בנק ישראל; תשלום פיצויים עבור נזקים עקיפים למשקי ספר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים