ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/06/1959

הדיון בדו"ח מבקר המדינה על הביקורת שנערכה בעיריית נתניה בדבר ענייני מימון לזמן קצר; סיום הדיון בדו"ח מבקר המדינה על עידוד הייצוא; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 46), התשי"ט - 1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים