ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/06/1959

חוק מלווה קליטה (הוראת שעה), התשי"ט - 1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים