ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/05/1959

חוק איגרות מדינת ישראל (הוראות מיוחדות) התשי"ט - 1959; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה); חוק מקדמה בטחון וקליטה, התשי"ט - 1959; ערבות לביצוע סלילת כביש בחבש; שאילתות והצעות לסדר היום של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים