ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/05/1959

ועדת משנה למשכורת השופטים והדיינים; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלווה והנחות ממס הכנסה), התשמ"ז-1956 - צו בדבר פטור ממס הכנסה (אג"ח של בנק משכנתאות לשיכון בע"מ); מועד הפעלת מלווה הקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים