ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/05/1959

צו הבלו על דלק (פטור), התשי"ט-1959; קבלת החלטה על הצעתו של ח"כ קלמר לקיים דיון על שינוי החלטת ועדת הכספים בישיבתה מיום 15.04.59, בשאלת משכורת הדיינים; תביעות משקי הצפון - נזקים; תיקון צו הרבית (קביעת שיעור הרבית המכסימלי), התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים