ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/04/1959

אשור ערבויות לחברת אל-על; משכורות הדיינים; ערבות מטעם המדינה לרכישת מכלית לחברת "אל-ים"; ערבות מטעם המדינה לרכישת שתי ספינות בצרפת לחברת סופרפין (ישראל) בע"מ; ערביות מטעם המדינה למפעל הדשנים; תקנות בדבר תשלומים רבע שנתיים על חשבון מלווה הקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים