ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/04/1959

חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלווה והנחות ממס הכנסה) תכניות החיסכון של בנק לאומי לישראל ושל בנק לדיסקונט; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה) פטור ממס הכנסה לגבי אגרות חוב של חברת אגרות בע"מ; תביעות עובדי מבקר-המדינה; תיקון צו הריבית (קביעת שעור הריבית המכסימלי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים