ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/03/1959

חוק התקציב; חוק התקציב לשנת 1959/60; תקציב משרד החוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים