ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/03/1959

בעיית השביתה במשרד מבקר המדינה; חוק לתיקון פקודת מס בולים; חוק מס רכוש עירוני; חוק רשויות מקומיות; תקציב משבר מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים