ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/03/1959

אישור תקציב משרד הדואר; הצגת שאלות ע"י חברי הוועדה לגבי תקציב משרד הבריאות; קבלת תשובות ע"י ד"ר אבידור, ואישור תקציב משרד הבריאות לשנת 1959/60

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים