ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/03/1959

המשך הדיון בחוק התקציב לשנת 1959/60

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים