ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/03/1959

המשך דיון על תקציב משרד הדתות לשנת 1959/60; המשך דיון על תקציב משרד התחבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים