ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/03/1959

דיון על שרותי בתי-סוהר; דיון על תקציב משרד ראש הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים