ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/02/1959

אישור העברות מסעיף לסעיף; אישור צווי המכס (מס' 34 ומס' 36); המוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים