ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/02/1959

אישור ערבות מטעם הממשלה על הלוואה למפעל הנייר בחדרה; המשך הדיון בתקציב ההכנסות לשנת 1959/60; סדרי הדיון של ועדת הכספים בהצעת התקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים