ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/02/1959

חוק המלווה לשיכון עולים (תיקון), התשי"ט-1959; חוק התקציב לשנת 60 \1959 (הכנסות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים