ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/02/1959

העברות מסעיף לסעיף; סדרי הדיונים באמצעים לקליטת העלייה; ערבות הממשלה להלוואה למפעלי ניר חדרה; תשובות לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים