ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/02/1959

קבלת משלחת מטעם ענף הדפוס; שונות; תקציב לשנת 1959/60 (הכנסות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים