ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/01/1959

מס הכנסה (המשך הדיון); מס עזבון; מס רכוש עירוני ומס רכוש חקלאי; מס שבח מקרקעין; ערבות מטעם המדינה להלוואה לחברת "אל על"; ערבות מטעם המדינה להלוואה למפעלי נייר ישראליים בע"מ; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים