ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/01/1959

אמיסיה של חברת הנפט הלאומית; חוק הריבית, התשי"ז-1957 - בנק אפותיקאי; מסקנות ועדה הכספים בעניין קריאת מטבעות ישראל בשמות שהיו לבני ישראל בימים קדמונים בשבתם על אדמתם"; ערבות מטעם המדינה להלוואות לחברת דשנים וחומרים כימיים בע"מ; ערבות מטעם המדינה לרכישת 2 אניות משא בצרפת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים