ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/01/1959

השפעת התמורות הפיננסיות באירופה על משק הארץ (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים