ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 31/12/1958

אישור חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה); התמורות במשק אירופה; תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון), התשי"ט-1958; תקנות מס הכנסה (פטור והנחות ממס על הכנסה בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח (תיקון), התשי"ט-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים