ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/12/1958

חוק להארכת תוקפן של תקנות לשעת חירום (תשלומי חובה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים