ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 17/12/1958

חוק המלווה (מוסדות כספיים); חוק לעידוד החיסכון; ערבות המדינה למתן אשראי לחקלאים; תקציב משרד הבריאות; תקציב משרד הדתות; תקציב משרד החוץ; תקציב משרד המשטרה; תקציב נוסף - משרד ראש הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים