ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/12/1958

אישור העברות מסעיף לסעיף; הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת בדד, סוזאיב, חזני ווילנסקה בדבר מכירת מפעלים ממשלתיים, שהועברה על-ידי מליאת הכנסת לוועדת הכספים; קבלת משלחת משקי הגליל העליון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים