ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/11/1958

חוק היטלים לוויסות השיווק והכוונתו, התשי"ט - 1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים