ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/11/1958

השתתפות הממשלה בתקציבי האוניברסיטה העברית, הטכניון ואוניברסיטה בר-אילן; ועדת-משנה לענייני הכשרות במתקני "אל-על"; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956- פטור ממס הכנסה - אג"ח של החברה להשקעות של בנק לאומי לישראל בע"מ; סיכום הדיון בשאלת מימון הקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים