ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 09/11/1958

אל על; ערבות מטעם המדינה להלוואות לאוניברסיטה; צו לעידוד החיסכון - אג"ח של החברה להשקעות של בנק לאומי לישראל בע"מ (לעיריות חיפה וירושלים); צו לעידוד החיסכון - אג"ח של מוסד ישראל לתעשייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים