ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/11/1958

חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956 - פטור ממס הכנסה - אגרות חוב של החברה להשקעות של בנק לאומי לישראל בע"מ; סיכום דו"ח נגיד בנק ישראל על עלית אמצעי התשלום; פניית נכי רדיפות הנאצים לוועדת כספים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים