ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 29/10/1958

סדר עבודת הוועדה; שינוי שיעורי דמי הביטוח הלאומי אישור הקצבת הממשלה למוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים