ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/10/1958

העברות מסעיף לסעיף; ערבות לפיתוח תעשיית תיירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים