ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/10/1958

גמלאות למבקר המדינה ולנגיד בנק ישראל; הפסקת הבניה בהתיישבות; הפסקת הבניה בהתיישבות; צו שעת חירום (שעור תשלומי חובה) 3, (תיקון מס' 5), התשי"ב-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים