ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/10/1958

ערבות מטעם המדינה לתשלום ריבית על אג"ח המוצאות על ידי החברה לפיתוח תעשיית תיירות; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (מס' 3) (תיקון מס' 5); צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (מס' 3) (תיקון מס' 5) (המשך); צו תעריף המכס והפטור (תיקון תוספת 20, 21, 22); צו תעריף המכס והפטור תיקון התוספת מס 20, 21, 22

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים