ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/10/1958

צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 20, 21 ו-22), התשי"ח-1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים